NASLOVNA

Ad Agrovršac Vršac se nalazi na izlazu iz Vršca prema Beloj Crkvi, a obradive površine se protežu u više katasterskih opština od Vršca prema Beloj Crkvi.

Preduzeće se bavi ratarskom i stočarskom proizvodnjom.Ratarska proizvodnja se obavlja na 1600 ha obradive površine na kojima su zastupljene osnovne ratarske kulture: pšenica, kukuruz, suncokret i lucerka.

U svom radu AD Agrovršac primenjuje savremenu tehnologiju poljoprivredne proizvodnje koja rezultira visokim prinosima svih ratarskih useva.

Opremljena je poljoprivrednom mehanizaciojom poslednje generacije sa kojom upravljaju obučeni radnici , čime se postiže velika produktivnost rada i visoki prinosi za uslove i kvalitet zemlje koju obrađujemo.

Ratarstvo raspolaže sa podnim magacinima otvorenog i zatvorenog tipa sa ukupnim kapacitetom 4500 t smeštajnog prostora, radionicom, garažom, objektom za smeštaj mašina i objekat za smeštaj radnika.

Stočarska proizvodnja zasniva se na tov junadi kapaciteta 1000 komada sa mogučnošću isporuke na tržište junadi godišnje preko 1200 komada.

U ratarskoj i stočarskoj proizvodnji ukupno je zaposleno 36 radnika. Svake godine se investira u nove mehanizacije i osavremenjivanje stočarske proizvodnje.

Sednica skupštine akcionara

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara PP ''AGROVRŠAC'' AD Vršac, koja će se održati dana 19.06.2013. godine u Upravnoj zgradi u Vršcu, ul.Belocrkvanski put bb., sa početkom u 10,00 časova...detaljnije >>>